Sulev Kivastik FIE

Tõlketeenused

Keeleõpe, eratunnid

 

 

q  Eesti-inglise, inglise-eesti

q  Kirjalikud ja suulised tõlked

q  Notariaalne kinnitus

Maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) alates 1995 (tegevusalad: tõlkimine ja keeleõpe).

Aadress: Uus 47-3, Tartu 50603

Telefon: 7 366 694

GSM: 55 12243

E-post: sulevkivastik@hot.ee